Möte för mänsklighet

Möte för mänsklighet

27 juli 2018, Lokaltidningen STO

På onsdagen arrangerades ett möte av den nystartade rörelsen Rösta mer mänskligt i Kulturhusparken i Stenungsund. Med på mötet fanns representanter från Agapes vänner STO som blivit en betydelsefull rörelse i regionen.

Rösta mer mänskligt är en nystartad kampanj som inleddes i Almedalen för en månad sedan och initiativtagare är rörelsen Vi står inte ut. Kampanjen fokuserar på höstens val, men är enligt arrangörerna partipolitiskt obunden. Tanken är istället att försöka påverka väljare till att lägga en medveten och medmänsklig röst i september.

– Många olika ideella organisationer är med i kampanjen, exempelvis Rädda barnen, Svenska kyrkan och Artister mot rasister. Kampanjen handlar om att starta igång en dialog om mänskliga rättigheter och demokrati, något som vi anser saknas i media och samhället i stort, säger Helena Mäki, volontär.

En idé som kampanjen vill inspirera till är valbyråer, det vill säga fysiska byråer som ska stå i valstugeområden och bemannas av frivilliga som för dialog om människors lika värde.

– Vi har ungefär hundra planerade valbyråer nu, men vill att hela Sverige ska fyllas med dem, säger Helena Mäki.

Mötesdeltagarna tycker initiativet låter intressant och snabbt är diskussion i gång bland det dussin människor som samlats vid Kulturhusparkens scen.

– Valstugorna öppnar på förmiddagen vid tio och håller på till sex, sju på kvällen. Så det är många timmar, säger Berit Lövkvist.

– Då tänker jag att fyra frivilliga vid valbyrån varje dag, två personer på förmiddagen och två på eftermiddagen, replikerar Annika Gustavsson.

Som medlemmar i Agapes vänner STO är de två vana att engagera sig. Organisationen har funnits sedan augusti förra året och dess huvudsyfte är att stötta ensamkommande flyktingbarn. Mest hjälp ger de i bostadsärenden och fick nyligen beviljat 160 000 kronor i stöd från kommunen för utbetalning av hyror. Agapes vänner beräknar att stödet tillsammans med tidigare bidrag och donationer kommer kunna täcka hyreskostnader fram till slutet av året.

– I Stenungsund bor det cirka 40 asylsökande ungdomar som antingen bor i frivilliga obetalda familjehem eller lägenheter och Agape betalar hyran för cirka 19 av dem. Jag tror det bor cirka 40 ungdomar på Tjörn och cirka 25 ungdomar på Orust. Allra mest skulle fler familjehem behövas, säger Annika Gustavsson som är kassör vid Agape STO.

På mötet diskuteras även den så kallade gymnasielagen, som skulle innebära att ensamkommande flyktingar kunde få möjlighet till uppehållstillstånd via studier på gymnasiet. Nu i juli har både Malmös förvaltningsrätt och Stockholms förvaltningsrätt avslagit asylansökningar trots att gymnasielagen enligt många organisationer borde gällt. Lagens osäkra status påverkar en afghansk flykting som medverkar vid mötet i Kulturhusparken, men som vill vara anonym.

– Jag fick avslag på min första asylansökan och väntar svar på min andra, det är svårt, jag sover dåligt på natten och får tabletter som jag äter på natten så jag kan sova. Men jag är jätteglad över de här människorna som samlas och hjälper oss.w