Politiker i nätstrid

Politiker i nätstrid

09 november 2018, Lokaltidningen STO

Höjer man nivån när man raderar kommentarer till politiska inlägg på Facebook, eller saboterar man debattklimatet? Lokala politiker har åter hamnat i luven på varandra efter utspel på sociala medier.

Den politiska stämningen i kommunen är uppspelt och det gäller även online. Påståenden om att partier på ön ägnar sig åt faktaförvrängning och raderade kommentarer på Facebook har hörts både innan och efter valet.

Ett av de senaste exemplen på radering av kommentarer som väckt kritik rör ett offentligt inlägg på Tjörnpartiets Facebooksida där det diskuteras huruvida Sverigedemokraterna kommer möjliggöra det omdiskuterade kulturhuset på ön. Inlägget ifrågasätter om SD Tjörn lurar sina väljare och partirepresentanterna Martin Johansson och Thord Jansson omnämns. De säger att de båda har svarat på inlägget, men att samtliga svar blivit raderade.

– Både jag och Martin Johansson har fått våra kommentarer borttagna. Martin har fått jättemycket skit där och inte fått chansen att försvara sig och det är bedrövligt. När Tjörn-partiet får svar de inte gillar så raderas de och de har agerat på samma sätt mot både Allianspartierna och Socialdemokraterna, säger Thord Jansson.

I inlägget på Tjörnpartiets sida nämns även moderatpolitikern Bo Bertelsen och han är djupt kritiskt till debattklimatet på sociala medier när vi ringer upp.

Hur skulle du beskriva stämningen i Tjörn-politiken på sociala medier?

– Den är helt värdelös. Ständigt återkommande personer som kommer med raka lögner rätt upp och ner. Folk kan tvyärr inte hantera det här på rätt sätt och bara vräker ut sig saker. Jag har personligen lagt ner att diskutera på Facebook och vill inte kommentara något överhuvudtaget längre, säger Bo Bertelsen.

Enligt honom är det Tjörnpartiet som är står för lejonparten av problemet.

– Det är inget undantag att Gert Kjellberg och Tjörnpartiet tar bort allt som är emot honom, det är en regel. Kommunen har till och med fått gå in och dementera hans påståenden. Han hittar på bara för att misskreditera andra. Rena rama skitlögner alltihop. Där är vi.

Gert Kjellberg, partiledare för Tjörnpartiet hävdar att kritiken mot deras Facebook-sida är obefogad.

– Vi tar normalt sätt inte bort några kommentarer, men när Martin Johansson pumpar in 20 stycken med oväsentligheter och smileys, och undviker att svara på frågorna vi ställer så gör vi det. Vi kan inte fylla upp vår sida med Sverigedemokraternas politik, de får de göra på sin egen sida. En lösning skulle vara att de lägger upp sina svar där istället.

Hämmas inte den politiska debatten av den ena sidans svar raderas?

– Vår sida är inte någon kommunalfullmäktige på internet, vi äger vår sida och för vår egen politik där. Jag har själv skrivit kommentarer på Moderaternas sida som tagits bort och jag gör ingen affär av det. Vad som hänt är att alla är avundsjuka över att vi lyckas skapa lite opinion med giftiga frågor.

Vilka debattregler gäller på Facebook?

Vad får man egentligen säga på världens största medieplattform i den kommunalpolitiska stridens hetta, och vem ansvarar för att reglerna följs. Lokaltidningen STO kontaktade två forskare för att få svar.

– Det finns många aktiva politiska aktörer på Facebook som driver kampanjer och enskilda frågor. Får man engagemang finns det en möjlighet att föra en dialog med väljare och medborgare och på så vis är det en viktig del av ett partis arbete, säger Kajsa Falasca, forskare i politisk kommunikation vid Mittuniversitet.

Vem ansvarar för att den politiska diskussionen på Facebook sköts på ett bra sätt?

– Det är den som har sidan som är ansvarig för sidan och man modererar för att man inte vill ha ett negativt språk, hat och rasism på sin sida.

Om nätverkets medlemmar hade följt plattformens egna användarvillkor fullt ut hade förmodligen den politiska diskussionen på Facebook sett annorlunda ut. Enligt användarvillkoren man godkänner när man går med i nätverket får man exempelvis inte dela något som är olagligt, vilseledande, diskriminerande, falskt eller något som kränker någon annans rättigheter. Vidare så måste man använda korrekt namn, uppge korrekt information om sig själv och vara över än 13 år för att använda plattformen – och man får inte vara dömd för sexbrott.

Kajsa Falasca poängterar att det som gäller i Sverige är svensk lag och att man inte bör se på Facebook som en demokratisk samhällsinstitution man kan kräva rättigheter från.

– Facebook är ett privat företag som förser sina användare med en plattform. Tycker man att man att det förekommer personangrepp så bör man anmäla det till Facebook, men man kan också göra en polisanmälan.

Lokaltidningen STO kontaktade även Medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet och märker av ett avtagande intresse för politiskt agerande via sociala medier.

– Själv tycker jag mig kunna märka en mättnad av sociala medier, den sociala hypen börjar släppa, det är som dörrknackning, det är inget stort längre.

Hon poängterar dock att det grundar sig på personliga iakttagelser.

– Det är inte så jättemånga som studerat hur sociala medier påverkar kommunpolitiken utan det flesta har kikat nationellt. En sak man kan säga är att debatten på sociala medier påverkas väldigt mycket av vem den enskilda politikern är, antingen är man duktig på sociala medier eller så är man inte det.