Staty fortsätter väcka känslor

Sundsbystatyn fortsätter väcka känslor

14 mars 2019, Lokaltidningen STO

Bronsstatyn som planeras vid Sundsby har väckt stor debatt på ön och två partier presenterar nu förslag i reaktion mot projektet. Benita Nilsson (L), ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, säger att hon tycker det är beklagligt att budgeten för offentlig konst nu ställs mot skolan.

Lokaltidningens kunde förra veckan berätta att Tjörn köpt in statyn Flicka med hästsvans och parasoll av Lena Cronqvist för 470 000 kronor. I artikeln står att statyn nyligen köptes in, vilket är fel ordval. Statyn köptes in i oktober 2018 och betalades i november 2018.

Läs artikeln som startade debatten här

– Hade inte statyn satts mot skolan hade det nog inte varit någon större debatt. För oss liberaler är skolan en hjärtefråga, men det stoppar oss inte från att också försöka gynna besöksnäringen. Vårt uppdrag är att försköna Tjörn och många känner till enprocentregeln, säger Benita Nilsson.

Enprocentregeln i Tjörns fall innebär att 500 000 kronor årligen är öronmärkta för offentlig konst. Efter att Lokaltidningens artikel publicerades har Sverigedemokraterna gått ut och sagt att de vill pausa hela konstbudgeten och istället ge pengarna till öns idrottsverksamhet.

– Vi är inte emot konsten i sig, men budgeten är inte relevant med tanke på alla besparingar som måste göras, säger Martin Johansson (SD), oppositionsråd.

Tjörnpartiet har också engagerat sig i frågan, men inte tillsammans med SD. Tjörnpartiet motionerar istället för att helt återlämna statyn och häva köpet.

– Det är klart folk blir upprörda om man bränner en halv miljon på en trädgårdstomte det sista man gör på året. Vi anser att tjänstemännen har överskridit sina befogenheter och köper en staty utan att tala med själva nämnden. De har köpt in statyn helt i blindo, det finns inga beslutspapper alls om den här statyn, säger Gert Kjellberg.

Maria Bäckersten, kulturstrateg, vid Tjörns kommun och drivande i köpet, känner sig inte träffad av kritiken.

– Vi presenterade en plan i november för kultur- och fritidsnämndens gällande vad vi planerade att göra 2018 och 2019, där tog vi även upp statyn och den planen godkändes, säger hon.

Maria Bäckersten påpekar också att det redan fanns medel för statyn i tidigare årsbudgetars överskott, oberoende av investeringsplanen som antogs i november.

– Det är inte politikerna som avgör valet av konst, utan kultur- och fritidsnämnden ger delegation om att konst ska köpas in till förvaltningschefen som avgör vad som köps. Det här bygger på kulturpolitik från 70 år tillbaka, säger hon.

Benita Nilsson stödjer tjänstemännen och säger att det varken finns politisk vilja eller någon realistisk möjlighet att kräva tillbaka statyköpet.

– Köpet har skötts på helt korrekt sätt. Sundsby är ett av våra stora besöksmål på Tjörn som älskas av tjörnborna, den här statyn passar bra där och jag är övertygad om att den kommer uppskattas, säger hon.