145 ton kalk släpptes i Svartedalen

145 ton kalk släpptes i Svartedalen

5 augusti 2019, Kungälvs-Posten

Under helgen var det dags för den årliga kalkningen mot försurning i Svartedalens sjöar.

Ett team på åtta personer med lastbilar, tankbilar och en helikopter var under helgen på plats i Svartedalens skogar för att släppa ner kalk i sjöar och våtmarker. Från ett antal uppsamlingsplatser hämtade helikoptern spridarbehållare fyllda med ett ton kalk vardera som sedan hälldes ner över vattendrag i området, exempelvis Översjön och Hungersvattnet.

– Svartedalen är ett av de områden i Sverige där försurningsproblematiken upptäcktes, bland annat har Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, IVL, forskat mycket på Gårdsjön. Då talar vi om 50 år sedan, säger Lasse Sangedal som är spridningskontrollant för årets projekt.

Nedsläpp av kalk i Svartedalens naturreservat startade i början av 80-talet efter att man tydligt noterat försurade sjöar och döda fiskar i området och kalkningen fortsätter än idag. I helgen släpptes 145 ton kalk ner i Kungälvs kommun vilket är en mindre volym än tidigare år då man kunnat konstatera att sjöarnas fiskbestånd och ph-värde sakta men säkert börjat återhämta sig.

– Det här har gett väldigt positiv effekt, samtidigt som det försurande nedfallet minskat betydligt sedan mitten av 90-talet. Men det finns fortfarande mycket ackumulerad försurning kvar i marken, så vi får hålla på med det här en lång tid framöver, säger Lasse Sangedal.

Hur viktig är kalkningen?

– Det här är en avgörande faktor för att vi ska kunna behålla en biologisk mångfald i båda försurade sjöar och vattendrag.