Examensarbeten

Mina examensarbeten

News or Nonsense (VG)

En kvantitativ innehållsanalys av livevideosändningar på Facebook. 

Nivå: C-uppsats (Kandidatuppsats)
Termin: Hösten 2016
Institution: JMG, Göteborgs Universitet
Handledare: Matthias A Färdigh
Medförfattare: Tobias Kjellberg, Jonathan Otter

Kommunala äventyr (VG)

En kvantitativ studie av kommunala satsningar på nöjes och temaparksverksamhet.

Nivå: D-uppsats (Magisteruppsats)
Termin: Hösten 2018
Institution: JMG, Göteborgs Universitet
Handledare: Kicki Hultin
Medförfattare: Agnes Aronsson, Micael Thernström

Det sker en dramatisk ökning av livevideosändningar på sociala medier. Vi frågade oss hur svensk nyhetsförmedling påverkas av denna trend.

Twitter, Youtube och Bambooser är några av de som tillåter användare att sända videomaterial i realtid med hjälp av sina smartphones. Det krävs inte längre någon dyr utrustning eller krånglig programvara för att sända live. Internet är i dagsläget så pass snabbt att videomaterial kan laddas upp av en videoproducent samtidigt som det laddas ner av publiken. Den låga kostnaden, enkelheten och den mediala räckvidden har gjort livevideosändningar på sociala medier till ett attraktivt verktyg för nyhetsaktörer. Idag använder flera av världens största nyhetsorganisationer, (Exempelvis The Guardian, The New York Times och Al Jazeera) Facebook Live dagligen. I Sverige använder sig Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten flitigt av Facebook Live och trenden syns också hos mindre nyhetsaktörer som exempelvis Vimmerby Tidning och Tidningen Härjedalen.

I denna uppsats avser vi att analysera det material som svenska nyhetsaktörer livevideorapporterar på sociala medier. Vårt mål är att se om innehållet följer traditionell nyhetsvärdering och är i enighet med etiska riktlinjer för journalistik och kvalitativ nyhetsförmedling.

Kort sagt, sänds nyheter eller nonsens?

Mumintroll i Karlstad, karuseller i Göteborg och riddare i Götene. Det finns ingen hejd på kreativa temaparker i Sverige, men i vilken utsträckning har svenska kommuner engagerat sig i dessa, och varför?

För att få svaret på dessa frågor har vi i en undersökning valt att skapa en överblick över ämnet kommunala satsningar på nöjes- och temaparksverksamhet. Vår huvudsakliga forskningsmetod har varit en enkätundersökning som skickats ut till samtliga Sveriges kommuner. Genom svaren anser vi oss ha kommit några steg närmare sanningen om hur många svenska kommuner som har valt att investera i nöjes- och temaparksverksamhet. 

Undersökningen gjordes under 15 veckor hösten 2017 och genomfördes kvantitativt som en enkätundersökning, där samtliga svenska kommuner har svarat på frågor om huruvida de investerat i nöjes- och temaparksverksamhet. Vi har även gjort två journalistiska tv-inslag på ämnet nöjes- och temaparksverksamhet som visar en rad olika anledningar till varför Svenska kommuner valt att engagera sig i branschen och vad resultatet av satsningarna kan bli.