Försäljningen av skolluncher avslutas

Försäljningen av skolluncher avslutas

20 augusti 2019, Kungälvs-Posten

På grund av bland annat konkurrenslagen väljer kommunen att dra in möjligheten att låta kommun-anställda köpa mat i skolmatsalarna. Beslutet innebär därmed slutet på en lång tradition av gemensamma måltidsmiljöer för skolpersonal och elever.

Möjligheten för kommunanställda att köpa lunchmat vid kommunens skolmatsalar har funnits i åratal och rör cirka 80 måltider dagligen under terminerna. Kostnaden har legat runt 60 kronor för en lunchmåltid, betalningen har skett via kuponger och kostnaden har dragits från lönen. Främst är det skolpersonal som har utnyttjat möjligheten för att köpa mat vid den egna arbetsplatsen, men även andra kommunanställda har kunnat handla lunch vid skolmatsalarna. Nu dras förmånen in.

Pedagogiska luncher

– Kommunstyrelsens beslut handlar om att maten våra kök producerar ska gå till barnen i första hand när kommunen växer med 1000 personer i år. Detta beslut handlar alltså inte om pedagogiska luncher, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S).

Pedagogiska lunchmåltider, där personalen äter tillsammans med barnen i lärande syfte kommer alltså fortsätta, men dessa luncher rör uteslutande de lägre skolåldrarna och ett begränsat antal lärare. Därmed kommer den vuxna närvaron vid högstadie- och gymnasiematsalarna minska påtagligt när lunchmöjligheten för personalen försvinner.

Det var i juni som kommunstyrelsen beslutade att dra in förmånen eftersom den dels anses strida mot konkurrenslagen och dels vara orättvis då alla kommunanställda inte har samma möjlighet att köpa mat vid skolmatsalarna.

– All personal ska behandlas lika och ingen ska förlora en krona om de köpt på sig matkuponger, säger Miguel Odhner.

Andra punkter som presenteras i beslutsunderlaget är att administrationen för matförsäljningen är kostsam, det nämns också att beslutet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Ove Wiktorsson (C) är ordförande för samhällsutskottet och sitter med i kommunstyrelsen. Han valde att avstå från att delta i beslutet

Personalmatsalar

– Jag ser inget konstigt med att de som jobbar på platsen också får lov att äta där. Ica-lagret har egen personalmatsal, Motora har egen personalmatsal, Kexfabriken har egen personalmatsal. Varför skulle inte en skola kunna använda skolmatsalen som en personalmatsal, frågar han sig.

Ove Wiktorsson menar också att det vid många skolor inte finns något utbud av restauranger och att det därmed inte heller finns någon egentlig påverkan på konkurrensen.

– En vaktmästare vid Hålta skola, vilken restaurang ska han äta på? Det här kommer bara resultera i att många fler lärare kommer behöva göra egen mat och ta med sig, säger han.

Skolpersonalen kritisk

Även utanför de politiska miljöerna växer de kritiska rösterna. Trioskolans rektor Magnus Haglund är en av de som hoppas att kommunstyrelsen ska ändra sig.

– Det här innebär att personalen kommer ha svårt att hinna med att äta på rasten eftersom det är långt till andra ställen att äta. Våra personalrum är också underdimensionerade för de som behöver medhavd mat för skolan är inte organiserad för att möta de behoven. Jag tycker man ska fundera över vad man har beslutat, säger han.

Politikerna menar att det här handlar om att kommunens uppdrag inte är att producera mat för försäljning, hur ställer du dig till det?

– Jag anser det finns en tradition i svensk skola att elever och personal äter på samma ställe och det är väldigt konstigt att blanda in den traditionen med en slags restaurangmarknad, det är inte samma sak, säger Magnus Haglund.

Maud Persson är skoladministratör vid Ytterbyskolan och hon tror att den indragna möjligheten kommer leda till stökigare matsalar.

– Jag skulle vilja att att all skolpersonal får äta på sin egen skola eftersom eleverna där känner dig. Våra elever, sjuan till nian, vet hur man uppför sig, men ser ingen dem så kastas kanske en köttbulle. Finns det inga vuxna som äter så kommer det istället behövas vakter, säger hon.

Daglig konsument

Maud Persson har dagligen ätit vid Ytterbyskolans matsal sedan början av 2000-talet, något hon nu tvingas upphöra med. Istället kommer hon börja laga egen mat och ta med sig till jobbet för hon anser inte det finns något bra lunch-alternativ i Ytterby.

– Vi har inte tid för att åka till Kungälv för att käka lunch. Här i Ytterby finns bara en pizzeria och de kan ändå inte ta 50 personer från Ytterbyskolan och 60 personer från Kastellegårdsskolan. Det går inte heller att äta pizza fem dagar i veckan. Man behöver äta vanlig husmanskost och det kan skolan erbjuda, säger hon.