Här sprängs ett sund

Här sprängs ett sund

24 november 2018, Lokaltidningen STO

På fredagen avlägsnades grundet i den södra delen av Kalvesund, mellan Tjörnekalv och Rönnäng. Därmed kan Sjöfartsverket ta bort det varnande röda sjömärket och färjor, samt småbåtar får en mindre riskfylld färd genom det smala sundet.

Redan 2007 föreslog Teknik- och servicenämnden i Tjörns kommun att grundet vid Kalvesund skulle sprängas bort, bland annat eftersom Sjöfartsverket påpekat grundets risker. Kommunstyrelsen skickade dock tillbaka ärendet till nämnden i hopp om att det företag som tidigare muddrat sundet skulle stå för kostnaden, eftersom de i sin projektering missat att grundet låg där det låg. Där någonstans fastnade ärendet i ett helt decennium.

– Våren 2017 började jag rota i detta på eget initiativ, för det är inte acceptabelt att vi ska vänta så många år, säger Lars Carlsson, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Han har varit drivande i projektet som nu alltså gått i hamn. Det är Lokala Rönnäng-företag som varit inblandade i arbetsprocessen, Västkustens bygg och transport AB har hjälpt till medan Åke Sandberg och Söner AB stod för själva sprängningen. De spränger vanligtvis på land, men har också god erfarenhet av sprängningar under vattenytan.

– Det är lite besvärligare att ladda hålen än normalt, men annars inga problem, säger Mattias Sandberg, arbetsledare för projektet.

– Det är önskvärt att det ska bli småsten av det, för när det sen ska muddras så blir det väldigt osmidigt att att muddra stora block, fortsätter sprängarbasen Rickard Jonasson som sitter på knä ovanför cirka 250 kilo dynamit och kopplar samman det gula nystanet av kablar.

Under en veckas tid har de borrat i graniten vilket resulterat i 70 hål i grundet som sedan fyllts med gula rör med sprängmedel. De sista steget, att täcka sprängområdet med runt 20 sprängmattor slutfördes under fredagen med kranbåt, och sedan kunde man trycka på knappen. Men först behövde fisken varnas.

– 30 minuter innan explosionen ska vi börja kasta knallskott i vattnet var femte minut för att skrämma bort fisken i vattnet, berättar Mattias Sandberg.

Två minuter innan explosionen, 6 knallskott senare, tjöt en hög varningssignal och med ett ljudligt bang sprängdes sundet till småsten med svallvågor som följd, klockan var 14.45.

– Det gick väldigt bra, pojkarna som varit på plats har gjort ett suveränt jobb, de ska ha beröm, säger Mattias Sandberg.

Västtrafik meddelar att färjelinjerna från Rönnäng till Åstol och Dyrön kommer börja gå sin vanliga rutt genom sundet igen i slutet av nästa vecka. Då utan risk att stöta i grundet mellan Rönnäng och Tjörnekalv.