Konflikt mellan GF Atletica och kommunen

Konflikt mellan GF Atletica och kommunen

27 april 2019, Lokaltidningen STO

Enligt Hallveig Jakobsdottir, eldsjälen bakom föreningen, hotas hela verksamheten av att Tjörns kommun nekar stöd till renovering av hoppgropar i deras gymnastikhall. Kommunen menar att stora belopp redan betalats ut och även att GF Atleticas ekonomiska struktur kan ifrågasättas.

Gymnastikföreningen Atletica hörde av sig till Lokaltidningen eftersom de nekades anläggningsbidrag förra året vilket satt dem i ekonomisk knipa. Anläggningsbidraget rör 500 000 kronor för reperation av utslitna hoppgropar i Sparbankshallen i Myggenäs där föreningen dagligen bedriver sin verksamhet.

– Det verkar som kommunen ger stora anläggningsbidrag till andra föreningar i kommunen, men inte till oss trots att vi är den största ungdomsföreningen på Tjörn och har varit i många års tid. Utan anläggningsbidraget för år 2019 vet vi i GF Atletica inte om vi kommer kunna ha kvar verksamheten med den säkerhet som krävs, utan att få ta egna lån i banken igen, säger Hallveig Jakobsdottir.

GF Atletica står dock inte utan kommunalt stöd utan är tvärtom en av de idrottsföreningar som får störst stöd av Tjörn. De senaste åren har totalsumman legat på runt en halv miljon kronor i årligt bidrag från kommunen.

– Kommunen säger att vi får så mycket driftbidrag, men det gäller föreningens hyra till fastighetsbolaget som vi får hjälp med så vi inte behöver dubbla våra medlemsavgifter, vi vill ju att alla skall ha råd att vara med i GF Atletica som vill, säger Hallveig Jakobsdottir.

Kommunens syn på saken

– Vi försöker alltid hjälpa så många som möjligt, men ibland måste man säga nej, säger Annica Skog, verksamhetschef för föreningar och anläggningar, när lokaltidningen ringer upp.

I fallet med GF Atletica påpekar Annica Skog också att föreningen trots allt beviljades 60 000 kronor i anläggningsbidrag till renovering av gymnastikhallens café.

– Vad det gäller groparna så vill vi först föra en dialog med föreningen om hur de tänkt finansiera sin halva av kostnaden eftersom anläggningsbidraget rör 50 procent av investeringen. Det pågår just nu en utredning, säger hon.

Varför utreds GF Atletica?

– Kassören Hallveig äger lokalerna som GF Atletica hyr, vilket innebär att att hon också är fastighetsvärd. Hon skriver alltså ut fakturan till sin egen förening och betalar den med bidrag. Jag är orolig för att vi har en jävsituation, säger Annica Skog.

En del i utredningen som pågår, handlar om att lokalhyran för gymnastikhallen höjdes kraftigt 2017. Hyreshöjningen på 137 000 årligen motiverar Hallveig Jakobsdottir så här:

– 2016 tog vi över parkourverksamhetens lokaler och då höjdes hyran från 42 000 till 50 000. När vi i januari 2017 byggt klart ytterligare 200 kvadrat för en gång mellan hallarna och ny mer trafiksäker entré, bestämdes efter dialog med styrelse att 60 000 var en rimlig marknadsmässig hyra för 1370 kvadratmeter.

Kommunen hjälpte till med upplägget

Att det skulle råda en jävsituation mellan GFs Atleticas ledning och fastighetsvärden tar Hallveig Jakobsdottir bestämt avstånd ifrån. Hon hävdar att det var kommunen som presenterade ägandeformen, inte GF Atletica.

– Det var en tjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen som hjälpte oss med upplägget, att vi skulle ha hallen som ett företag där föreningen kunde hyra in sig. Vi frågade flera gånger om upplägget skulle drabba oss bidragsmässigt och det skulle det inte göra. Men när tjänstemannen byttes ut har det drabbat oss, säger Hallveig Jakobsdottir.

Nu ägs alltså hallen av bolaget Fastigheter i rörelse på Tjörn som i sin tur ägs av Hallveig Jakobsdottir och en till person. Enligt Hallveig Jakobsdottir har ägandeformen påverkat till att kommunen inte velat gå in som borgenärer för nödvändiga lån, lån hon nu istället tvingats ta helt privat.

– Jag har haft privatlån på parkeringar och redskap på över två miljoner, det tycker jag inte jag ska ha, säger Hallveig Jakobsdottir.

Har du funderat på att hoppa av ditt uppdrag i styrelsen för att förenkla situationen?

– Om det är det som hämmar kommunen så kan jag kliva av. Jag litar till 100 procent på min styrelse och behöver inte sitta med. Det viktiga är att de personerna som kommer efter mig har tjänstemän och politiker i kommunen med sig, så att inte de också behöver sätta sig i skuld på föreningens vägnar vilket jag har behövt göra i alla år, säger Hallveig Jakobsdottir.

Annica Skog vid Tjörns kommun tycker det är mycket tråkigt att den här konflikten uppstått och menar att hennes förvaltning endast genomför nödvändigt arbete när de utreder bidragstagare.

– Från förvaltningen tycker vi GF Atletica har en fantastisk verksamhet, men Tjörn har en total bidragsbudget på 6,7 miljoner som ska delas ut jämt på och då måste vi ha varenda krona under kontroll, säger hon.