Så fungerar smarketing

Så fungerar smarketing

22 oktober 2018, IHM Business School

Vad skulle hända på ditt företag om säljavdelningen och marknadsavdelningen kopplades närmare varandra? Gemensamma möten, gemensamma mål och gemensam kommunikation. Konceptet har nu blivit så populärt att det fått ett eget namn. Sales + Marketing = Smarketing. 

Smarketing ingår i en trend som tar allt större mark bland svenska företag; nära samverkan mellan företagens olika avdelningar. Effektiv kommunikation, både internt och externt, ses som en grundläggande framgångsfaktor och här kliver begreppet Smarketing in, för via samarbete kan Sälj- och marknadsavdelningar gemensamt påverka resultatet ordentligt. Studier visar att företag som optimerat kommunikationen mellan sina sälj- och marknadsavdelningar ökat sin årliga omsättning med 20 procent. 

Mia Flygring har varit delaktig i utvecklingen av IHMs nya utbildning Sales & Marketing Management och hon har tagit fasta på begreppet Smarketing.

– Det är egentligen en benämning på hur man bör få ihop sälj- och marknadsprocessen utifrån hur kundernas köpresa förändrats de senaste åren. Då har man satt ihop Sale och Marketing till det nya ordet Smarketing, där inbound och outbound är en enda process, säger hon.

– Hur nytt är konceptet?
– Det är en insikt man kommit fram till sedan digitaliseringen började påverka vår kundkommunikation. Tidigare var det ganska enkelt att jobba linjärt som man alltid gjort, säljavdelningen jobbade med försäljning och det fanns en klar gräns mot marknadsavdelningen, som jobbade med marknadskommunikation och varumärket.

Enligt Mia Flygring fungerar inte det tankesättet längre. Exempelvis bör inte ett företags digitala kanaler ligga låsta under marknadsavdelningen, eftersom de kanalerna utgör basen för den digitala köpresan, där även säljavdelningen hör hemma. 

En amerikansk studie från i våras visade att 82 % av alla smartphoneägare rådfrågar sina telefoner innan ett inköp i en fysisk butik. Detta är bara en av de många rapporter som visar upp ett förändrat mer komplext köpmönster i takt till digitaliseringen. 

– Smarketing ska inte ersätta en sälj- eller marknadsavdelning utan man ska dela på en process, en köpresa. Man brukar rita två ringar och låta de överlappa varandra, en som det står sälj på och en som det står marknadsföring på och i mitten blir det Smarketing. Med det menar vi det taktiska arbetet. Varumärket är fortfarande marknavdelningens skötebarn.

Mia Flygring säger att Smarketing bara är ett av de första kliven in i en ny digital affärsvärld, där företagens olika avdelningar samarbetar över avdelningsgränserna för att bli mer effektiva i så kallat tvärfunktionellt arbete. 

– Man har en gemensam köpprocess där man behöver varandras kompetenser i form av agila tvärfunktionella arbetsteam. Om man tittar på företag som jobbat med det här länge, så är även avdelningar för utveckling och produktframtagning med i ett tidigt skede och jobbar tvärfunktionellt. Jag jobbar mycket med Volvo och de går rakt in i detta nu.

– Tror du detta är början på en stor omvandling där kommunikation är ledordet?
– Tveklöst ja. 

 

Fem tips för att lyckas med smarketing

Team
Smarketing handlar inte om att smälta samman två avdelningar till en, utan att effektivt använda sig av båda avdelningarnas resurser mot företagets mål. En metod är att skapa team med kompetenser från både sälj och marknad för att lösa ett problem eller skapa en kampanj.

Personas
Att skapa en persona är en vanlig metod för att förtydliga sin målgrupp. Inom Smarketing är det av största vikt att marknads- och säljavdelningen arbetar runt samma personas, så att inte sälj och marknad ser helt olika kunder framför sig.

Insyn
Marknad och sälj bör få insyn i varandra processer och delmål, skapa tidsutrymme för att tydliggöra de olika avdelningarnas arbetsmetoder och verktyg. 

Återkoppling
Ett vanligt förekommande problem är marknadsavdelningen skickar ett kundlead till säljavdelningen och att kontakten mellan avdelningarna abrupt tar slut där. Det duger inte inom Smarketing. Marknadsavdelningen behöver få en tydlig återkoppling på hur bra kundleadet var för att arbetet ska kunna optimeras.

Data
I digitala tider är data guld och så även inom Smarketing. En viktig process är att slå samman data från olika avdelningarna och analysera resultatet. Exempelvis marknadsavdelningens data över räckvidd med säljavdelningens data över sälj.