Stort missnöje inom LSS

Stort missnöje inom LSS-verksamheten

3 september 2019, Kungälvs-Posten

Det råder mycket dålig stämning bland personalen vid kommunens daglig verksamhet-platser. En omorganisation där hela LSS-verksamheten slås samman till en enda personalstyrka har resulterat i att de tvingas arbeta kvällar och helger. Nu säger många upp sig.

Sammanslagningen av personalstyrkan inom daglig verksamhet och boendestöd har pågått i flera år, först som ett testprojekt 2017 och sedan 2018 är processen igång med att inkludera all LSS-verksamhet. Processen innebär i korthet att de som arbetar inom daglig verksamhet även delvis ska bemanna kommunens boendeverksamhet och vice versa. Enligt KP:s källor har processen utvecklats till en förtroendekris för LSS-verksamhetens ledning och lett till en rad uppsägningar. Siffror från kommunens personalavdelning visar att totalt 25 personer inom LSS-verksamheten på egen begäran hittills lämnat sina tjänster under de åtta första månaderna 2019.

Enligt Carina Winkler, tillförordnad verksamhetschef inom funktionshinderverksamheten, sticker antalet uppsägningar under 2019 dock inte ut som onormalt högt. Hon hänvisar till statistik som visar att antalet avslutade anställningar inom den totala LSS-verksamheten inte skiljer sig nämnvärt de senaste åren – 35 avslutade anställningar 2017, 39 stycken 2018 och 32 stycken 2019.

KP har besökt en daglig verksamhet i kommunen. Ingen i personalen vill ställa upp med namn eller bild i tidningen. Samtliga söker nya jobb utanför Kungälvs kommun och vill inte riskera de anställningsprocesserna. De och ett flertal andra källor KP varit i kontakt med hävdar att de råder en arbetsmiljömässig kris inom hela kommunens LSS-verksamhet.

Stress, oro, ångest

– Det är så mycket som blivit sämre och de bara slänger in nya scheman på oss. Det är så himla många som mår dåligt över detta. Stress, oro, ångest, illamående, man känner att man inte trivs på jobbet, säger en av de anställda runt bordet.

Konkret innebär optimeringen att personalen vid daglig verksamhet numera ska arbeta en helg i månaden vid LSS-boenden. Precis innan sommaren framkom också att optimeringen utökas till att även gälla arbete en kväll i veckan, vilket ska påbörjas i september. Det senaste beskedet har väckt djup irritation och oro bland dem vi pratar med, de anser inte de får några tydliga besked om hur mycket mer OB-tid de kommer tvingas arbeta.

Ingen framtid inom LSS

– Mitt vardagspussel funkar inte med att jobba kvällar. Dessutom ändrar de sig hela tiden, vid första mötet sades det att det bara skulle vara jobb var fjärde helg och när man väl accepterat det, då slänger de in en kväll också, säger en annan i personalstyrkan.

– Det är väldigt sorgligt att det inte finns någon framtid inom LSS för en i Kungälv. Förr var det ingen som sa upp sig från daglig verksamhet, nu försvinner folk, säger en tredje.

Trivs med själva arbetet

Alla i rummet betonar att de trivs jättebra med det grundläggande arbetet inom daglig verksamhet och gärna fortsatt arbeta i kommunen under tidigare omständigheter, men att den kritiserade optimeringsprocessen vänt upp och ner på hela situationen.

– Vi älskar vårt jobb och vi älskar våra kollegor. Att vi känner oss tvingade att sluta på grund av det här känns helt vansinnigt. Det är bara en tidsfråga innan fler sjukanmäler sig eller säger upp sig. När man pratar med sina kollegor finns inte en personal som säger att de är nöjda med det här, säger en och samtliga i rummet håller med.

"Vill inte att mina kollegor följer med hem"

Magnus Carlsson är en av många brukare vid daglig verksamhet som är mycket kritiska till personaleffektiviseringen som pågått inom kommunen de senaste året. Hans oro fick honom att mejla kommunen, ett mejl han inte anser tagits på allvar.

Magnus Carlsson har deltagit i mediagruppens dagliga verksamhet vid Triogatan sedan 2006, då gruppen startade. Under årens lopp har han och kompisen Daniel Larsson producerat tre långfilmer tillsammans, Jakten på trippelmördaren från 2012, Steget före från 2012 och Uppgörelsen från 2018, för att inte nämna alla kortfilmer och andra mediaprojekt de varit involverade i.

De ser sina roller vid daglig verksamhet som sina arbeten och är mycket oroliga över samoptimeringen som kommer inledas för dem i mitten av september. Magnus Carlsson har fått veta att personal han dagligen möter vid mediagruppen även delvis kommer arbeta vid hans gruppboende i mitten av september vilket gjort honom mycket orolig.

– Det som kommer hända är att de som jobbar här på mitt arbete, de kommer komma hem till mig och jobba med mig hemma också och det tycker jag inte om, säger han.

Hur drabbas du av det här?

– De kommer bli jättekonstigt att de som jobbar här kommer hjälpa mig i duschen och hjälpa mig med kläderna. Att se de här personerna hemma hos mig blir jättekonstigt för mig. Jag vill skilja på arbete och privatliv.

Kontaktade politikerna

Magnus Carlsson var så orolig över de kommande förändringarna i hans liv att han skrev ett mejl till kommunens politiker och berättade om sina känslor innan sommaren. Han avslutade mejlet med detta stycke:

”Jag känner mig arg, kränkt och ledsen. Jag undrar vem som är ansvarig för detta beslut. Hur kan man göra så här utan att fråga oss som drabbas, är det ens lagligt?”

Först efter en påminnelse fick Magnus Carlsson ett svar från en kommunpolitiker som i korthet löd så här:

”Jag är ledsen över att du hamnat i en situation som jag förstår du upplever som mycket jobbig. Jag är också ledsen att behöva meddela dig att man som förtroendevald inte har rätt att lägga sig i enskilda ärenden, det är tjänstemän som har ansvar för att hantera behov av hjälp för individer.”

Magnus Karlsson är inte nöjd med svaret och känner att kommunen varken lyssnar eller tydligt informerar brukarna om ändringarna. Han får starkt stöd av personalen som han ser som sina kollegor.

– Det här att gå hem till en brukare känns konstigt, det säger sig självt, du skulle nog inte vilja att din chef kom hem till dig och hjälpte till att städa. Man har olika roller på olika ställen man är, det gäller för alla människor, säger Dag Lindkvist, pedagog vid Mediegruppen.

Därför genomförs förändringen

Ledningen för LSS-verksamheten i Kungälvs kommun menar att samoptimeringsprocessen är nödvändig för både verksamhetens ekonomi och för att följa lagkraven.

Carina Winkler är tillförordnat verksamhetschef för daglig verksamhet för boende och daglig verksamhet inom LSS i Kungälvs kommun. Hon vill i nuläget inte ställa upp på en intervju utan väljer att kommunicera med Kungälvs-Posten via mejl. Hon beskriver ett flertal anledningar till varför samoptimeringen är nödvändig för LSS-verksamhetens framtid.

”Det finns flera skäl till varför denna förändring behöver göras, ett skäl är att funktionshinderverksamheten har ett underskott på cirka 14,5 miljoner. Daglig verksamhet står för 11 miljoner av underskottet.”

Arbetslagkrav

Carina Winkler beskriver vidare att optimeringsprocessen även beror på att kommunen är skyldig att erbjuda heltidsarbete till sina anställda. Detta har man tidigare inte kunnat göra till fullo vid kommunens LSS-boenden beroende på problematik med schemaläggning.

”Det fungerar inte längre att vi har en personalgrupp som arbetar måndag-fredag dagtid heltid och en grupp som in princip bara arbetar kvällar, nätter och helg på deltid. Denna grupp kan inte arbeta mer på obekväma tider för att nå upp till heltid, utan behöver erbjudas dagtid för att leva upp till vad arbetstidslagen säger och hållbara scheman.”

Så här kommenterar Carina Winkler personalens reaktioner på processen.

”Ja, det stämmer att det sker uppsägningar i och med den omorganisering som beslutades i november 2018 för daglig verksamhet och boende LSS. För den personal som arbetat vardagar dagtid medför det en stor förändring, när nu arbetsgivaren önskar att de arbetar obekväm arbetstid. Det leder givetvis till att några söker annat arbete.”

”Kraft och kunskap”

Carina Winkler avslutar sitt mejlsvar så här:

”Just nu pågår arbetet för fullt att förankra den nya organisationen och målet är att kunna erbjuda en verksamhet som vi kan vara stolta över och tillsammans utveckla, för de vi är till för inom LSS. Våra kunniga personal besitter en ohörd kraft och kunskap som jag är stolt över och jag hoppas att alla vill fortsätta på vår heltidsresa tillsammans”.