Titeldjungeln

Titeldjungeln - Snårig eller frihetsskapande?

1 oktober 2018, IHM Business School

Simplicity Sales Consultant, Inductor Sales Engineer, Chief Information Officer. De är nästan uteslutande på engelska, de består gärna av tre ord och LinkedIn är överfullt av dem. Yrkestitlarna. Har de blivit så kreativa och många att ingen riktigt vet vem som gör vad? Vi dök ner i titeldjungeln för att söka svaret.

Flera personer har de senaste åren uttalat sig skeptiskt mot den ökade floran av yrkestitlar i näringslivet. Exempelvis ekonomiprofessor Mats Alvesson påpekar i sin bok Tomhetens Triumf att fåfänga och självbedrägeri skapat en titelinflation som i sin tur suddar ut vad titlarna egentligen innebär.

Fabian Spennare, Business Developer vid Easypark är en person med många titlar i CV:t och även han är kritisk mot att yrkestitlarnas innebörd blir allt mer oklara.

–  Den så kallade titeljakten skapar en negativ spiral både från företagens och kandidaternas sida. De som söker jobb vill ha en viss titel för att man vet att det kommer vara till ens fördel när man söker sitt nästa jobb. Det i sin tur gör att företagen måste sätta en viss titel på sina roller för att attrahera talanger, och då befinner vi oss i en ond cirkel, säger han.

Härom veckan uttalade sig David Sandström, marknadsansvarig vid Klarna, till tidningen Resumé att han inte tycker man ska ge titlar till anställda och uttryckte sig bland annat så här till tidningen: 

“Hos oss heter nästan alla marketers, för det gör att man kan flytta personer utan en massa  jidder och så slipper folk bli sura på att de blir av med sina titlar.”

En kommande trend där yrkestitlar börjar försvinna ser dock inte Fabian Spennare.

– Min uppfattning är inte att vi går ifrån titlar. Om man tittar på de bolag som många andra bolag ser upp till, exempelvis Spotify och Google, så har de uppfunnit många nya titlar. Vanligtvis är det nog betydligt hetare med nya titlar i startupkulturen än i stora bolag, men äldre stora bolag tittar på hur små snabbväxande bolag beter sig och jobbar med Employer Branding. På det sättet sprids dessa trender och nya titlar.

 

Christina Hammer är grundare av konsultföretaget Hammer och Hanborg som inriktar sig på kompetensförsörjning och hjälper företag i den snabba förändringsprocessen som sker i samhälle och näringsliv. Hon håller med om att titlarna på intet sätt håller på att försvinna; tvärtom.

– Jag har drivit det här bolaget i över tjugo år och det har gått från att det fanns fem titlar till att det finns hur många som helst. Tidigare fanns det lönespann kopplat till vad man hade för titel, och det där tror jag är helt borta. Jag tror att titlarna kommer att bli fler, men att det kommer att bli mer fritt vad man vill ha för titel, exempelvis hos oss får man ha vilken titel man vill. 

– Vilken titel använder du själv? Founder?
– Jag är grundare, men poängen är att det spelar ingen roll vad jag har för titel, värdet i mig som medarbetare sitter inte i min titel ändå. Om någon person säger: Jag vill vara en Mood Manager, då kan väl personen få vara det? Det intressanta är inte titeln, det intressanta är att personen gör ett bra jobb.

Christina Hammer menar att fantasifulla titlar inte behöver innebära ett problem om arbetet ändå utförs väl. Google, som många år i rad korats till det starkaste varumärket i Sverige, visar prov på detta tankesättet genom titlar som: Jolly Good Fellow och Security Princess, i detta sammanhang kan även Microsofts egen Galactic Viceroy of Research Excellence James Mickens nämnas. 

Riktigt lika vildar titlar håller inte på att ta mark i Sverige, men många nya blir det ändå. Christina Hammer är varje år med och listar de hetaste nya jobbtitlarna på den svenska marknaden, bland årets förslag finns bland andra AI HR chef, Outdoor Office Developer och Virtual Branding Manager. Hon berättar att med tanke på det ständiga flödet av nya titlar så skulle man kunna börja lista heta nya jobbtitlarna två gånger om året i stället för en.

– Varför har det blivit så många titlar?
– Jag tror det beror på att arbetsrollerna är flexiblare nu. Förut blev man anställd på ett jobb och hade det jobbet tills man gick i pension. Nu byter man jobb mycket oftare och även arbetsuppgifter inom jobbet. Eftersom yrkesrollerna inte är lika fasta längre har titlarna blivit fler, säger Christina Hammer.

Slutsatsen av denna lilla trendspaning blir att visst kommer yrkestitlar fortsätta att blomma ut i de mest fantasifulla kombinationer, men att titlars betydelse vid rekrytering och arbetsuppgifter kommer fortsätta lätta. Idag är personen i fokus och titeln i periferin – även om den finns där för den som vill titulera sig Code Wizard, Urban Farmer eller Hologram Operator.